Workshops

Deze zijn vooral gericht op het op een luchtige manier leren zien, begrijpen en toepassen van de (metaforische) eigenschappen van het paard. Als wij ons enkele kwaliteiten van het paard eigen kunnen maken, kan ons dat helpen bij onze persoonlijke ontwikkeling. Het leert ons met andere ogen naar onzelf, anderen en situaties te kijken. En kan ons inspireren om onze benadering te veranderen, waardoor er nieuwe mogelijkheden en situaties ontstaan. .


1. De Basis een eerste introductie in het grondwerken met paarden

Deze workshop leert je letterlijk vanaf de grond, de belevingswereld van paarden beter te begrijpen. D.m.v. theorie, een demo en oefening in de praktijk, leer je de benadering, communicatie en samenwerking vanuit het perspectief van het paard te bekijken en toe te passen.
2. Non-verbale communicatie vervolg op de basis grondwerk

Tijdens deze workshop gaan we ons verdiepen in de ‘taal van de paarden’: lichaamstaal. D.m.v. theorie en praktijk, krijg je zicht op het effect van je houding en energie op het paard. En leer je, vanaf de grond, (bewust) op non-verbale wijze communiceren met het paard.

3. Contact maken vervolg op de basis grondwerk

Om paarden/elkaar beter te begrijpen, samen te werken en samen te zijn, moeten we eerst contact maken. Om contact te maken met paarden zullen we (ook) op ons gevoel moeten gaan varen, met de gedachte alleen komen we er niet. Immers zij leven intuïtief, op gevoel. Tijdens deze workshop gaan we, in de praktijk en aangevuld door theorie, aan de slag met contact maken.Door een combinatie van hoofd en gevoel, kan er ‘echte’ interactie tot
stand komen.
4. Leiderschap vervolg op de basis grondwerk

Bij deze workshop ligt de nadruk op leiderschap. Waarom het geven van leiding en aangeven van grenzen zo belangrijk is met paarden en in het algemeen. Hoe je op een natuurlijke manier leiding en of grenzen kunt (aan)geven. Naast theorie gaan we vooral veel oefenen in de praktijk.
5. Intuïtie volgen vervolg op de basis grondwerk
Deze workshop gaat dieper in op het intuïtieve gevoel waar we gebruikvan maken bij het maken van contact . We gaan wel af op onze intuïtie,maar vaak nog onbewust, of we kunnen er niet goed de vinger op leggen.Paarden leven vanuit intuïtie en door goed naar hen te kijken en door met hen samen te werken, leer je de intuïtieve wereld bewust te betreden en op een bewuste manier intuïtief te handelen. Theorie en praktijk wisselen elkaar ook tijdens deze workshop weer af.

6. Wat is echt vervolg op de basis grondwerk

Vaak interpreteren wij mensen dieren en situaties vanuit onze emoties. Wij zien de dingen meestal zoals wij ze inkleuren, niet zoals ze zijn. Paarden kennen emoties maar die zijn van nature niet zo complex als dievan ons: het verschil tussen emotie en gevoel. Om paarden goed te kunnen interpreteren, zul je, je persoonlijke invulling/emoties (even) moeten loslaten en vanuit het oog van de natuur moeten gaan kijken,naar hun karakter en gedragingen. Heel verhelderend. Deze workshop geeft je, door theorie en praktijk, een nieuwe kijk op het natuurlijke karakter van paard, mens en situatie.
7. Synchroniseren vervolg op de basis grondwerk

Zodra wat je voelt, denkt en zegt op 1 lijn staat, wordt het een stuk gemakkelijker om met het paard in contact te komen. Omdat jezelf geen dubbele boodschappen meer uitzendt, kan het paard jou beter bereikenen jij het paard. Deze workshop staat in het teken van hoe wij zo goed mogelijk uit kunnen balanceren, op 1 lijn kunnen krijgen, wat wij voelen en denken en zeggen, zodat we het contact maken en onze communicatie kunnen optimaliseren. Ondersteund door theorie en oefeningen.

Deze workshops worden op verschillende locaties gegeven. In ouderkerk, waar ook coaching en training plaatsvindt. Maar soms ook in samenwerking met of op het terrein van de Amsterdamse manege in het Amsterdamse bos. Zij gaan uit van een verantwoorde, eerlijke en respectvolle benadering van het paard.

De workshops besteden aandacht aan theorie, demo's en praktijk ervaring.

 

Voor vragen en/of afspraken stuur een mail naar mij via 'contact'.

download de folder workshops