begeleiding mensen

In-Sync

Is een empowerment - traject met paarden voor kinderen, adolescenten en volwassenen, die geestelijke en/of lichamelijke problemen en klachten hebben die het sociaal en maatschappelijk functioneren belemmeren. Denk aan mensen:

 • die kampen met psychische klachten/problemen door bijv.: verlies, trauma of negatief zelfbeeld.
 • met lichamelijke klachten veroorzaakt door stress/psychische problemen.
 • met een psychische stoornis zoals: depressie, angststoornissen, somatoforme stoornis.
 • met een vorm van of kenmerken van autisme: asperger, pddnos, nld.
 • met add of adhd.
 • met een verslaving.

Die naast de reguliere therapie en begeleiding gebaat zijn bij het werken en zijn met dieren/paarden.

Beliving biedt een traject aan, waar onder begeleiding, samen met paarden, op een ontspannen manier wordt gewerkt aan het ontwikkelen van o.a. sociale en communicatieve vaardigheden, empathisch-vermogen, besef van oorzaak en gevolg, het leren herkennen van non-verbale signalen, verstevigen van het zelfvertrouwen e.d.

Het contact met, verzorgen en soms zelfs assisteren bij de training van de paarden (opvang en vaste kern), onder begeleiding, kan bijdragen aan de harmonie tussen lichaam en geest. De scherpe kantjes van o.a. angsten, onzekerheden, depressies, agressie, verslaving, lichamelijke beperkingen en klachten verdwijnen/verminderen, waardoor het (sociaal-maatschappelijk) functioneren kan verbeteren.

Waarom met paarden?

 • Paarden zijn vriendelijke sociale dieren. Het is goed mogelijk met paarden een band op te bouwen.
 • Een band met het paard leert je veel over (sociale-)verbindingen aangaan. Net als in iedere vriendschap/relatie, is het belangrijk om liefdevol, eerlijk, respectvol en begripvol met elkaar om te gaan.
 • Paarden leven in het hier en nu, omgaan met paarden inspireert je te focussen op het nu, waardoor een heleboel problemen verdwijnen. Zij vragen van ons, onze aandacht erbij te houden, opmerkzaam te zijn en dat bevordert weer het concentratievermogen.
 • De rust (weinig prikkels) rond de paarden heeft een helende werking.
 • Omdat paarden niet spreken, maar wel praten via lichaamstaal, wordt er beroep gedaan op een andere manier van communiceren en begrijpen. Het doet beroep op en ontwikkelt ons intuïtieve vermogen.
 • Het verzorgen van het paard versterkt op een vanzelfsprekende manier het verantwoordelijkheidsgevoel, paarden zijn immers (inmiddels) afhankelijk van ons om te kunnen overleven.
 • Het assisteren bij de training van paarden met fysieke belemmeringen en/of gedragsproblemen kan helpen bij zelfinzicht door herkenning.
 • Door (fysiek) contact met dieren/paarden zoals rijden en borstelen komt het zogenaamde knuffelhormoon vrij, waardoor mensen minder pijn/stress ervaren, zich beter voelen.
 • Door rijden/op het paard zitten, komen in het lichaam spieren los en in beweging die voor verlichting van pijn en stress kunnen zorgen.

Kortom het werken met paarden leert je op een bijzondere en praktische manier:

 • initiatief te tonen
 • verantwoordelijkheid te nemen
 • rust te bewaren/ je energie te doseren
 • doelgericht te werk te gaan
 • samen te werken
 • met andere ogen te kijken/ je in te leven
 • helder te communiceren
 • op je gevoel af te gaan
 • creatieve oplossingen te zoeken

Hoe gaat het in z’n werk:

Je kunt opgeven als deelnemer door een mailtje te sturen (via ‘contact’) naar info@beliving.nl. Dan maken we een afspraak voor een intake- gesprek, om kennis te maken een plan de campagne op te stellen: doel/duur/frequentie/kosten etc.

kosten:

Het kennismakingsgesprek is kostenloos en vrijblijvend. Bij deelname zullen de kosten van het traject bepaald worden door de draagkracht van de deelnemer.

Als deelnemer draag je sowieso bij aan stichting Paardenrijk, die zich inzet voor 'afgeschreven' probleem paarden.